Zmiana Tytuł Autor Status
2024-05-13 09:33:46 Sprawozdanie finansowe V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka za rok 2023 kmakles@lo5.szczecin.pl Opublikowany
2024-03-25 09:50:28 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2024-03-25 09:05:14 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2024-03-25 09:03:22 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2024-02-06 09:49:14 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2024-02-06 09:48:28 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2023-06-20 12:09:18 Oferta pracy na stanowisko Kucharz kmakles@lo5.szczecin.pl Opublikowany
2023-05-08 14:22:31 Sprawozdanie finansowe V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka za rok 2022 kmakles@lo5.szczecin.pl Opublikowany
2023-04-27 10:58:05 Sprawozdanie finansowe V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka za rok 2021 kmakles@lo5.szczecin.pl Opublikowany
2023-03-23 09:44:05 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2023-03-16 11:10:00 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2023-03-16 11:09:48 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2023-03-16 11:08:09 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2023-03-16 11:06:33 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2022-02-27 21:35:20 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2022-01-16 17:02:48 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2022-01-16 17:01:34 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2021-09-01 11:24:37 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-09-01 11:23:21 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-08-31 11:19:12 Organ prowadzący slewandowski Opublikowany
2021-08-31 11:15:55 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok. kmakles@lo5.szczecin.pl Opublikowany
2021-08-31 11:11:21 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok. kmakles@lo5.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-11 11:54:04 Sprawozdanie finansowe V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi Szczecinie kmakles@lo5.szczecin.pl Opublikowany
2021-06-10 22:30:24 Sprawozdanie finansowe V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi Szczecinie kmakles@lo5.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-09 14:29:08 V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka slewandowski Opublikowany
2021-03-08 10:56:47 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2020-11-02 09:35:24 Dokumenty admin Opublikowany
2020-09-18 11:54:20 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2020-09-16 14:56:14 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:49:08 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:45:30 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-14 09:52:17 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:51:21 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:48:54 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-11 12:57:23 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2020-09-11 12:56:48 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2020-09-10 15:09:44 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-10 08:28:40 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-09 12:44:03 V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka slewandowski Opublikowany
2020-09-08 10:21:19 Organ sprawujący władzę slewandowski Opublikowany
2020-09-08 10:21:05 Organ prowadzący slewandowski Opublikowany
2020-09-08 10:20:50 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2020-09-08 10:20:35 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2020-09-08 10:20:23 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2020-09-07 12:08:25 V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka slewandowski Opublikowany